אישור לרישום פטנט בארה”ב עבור טכנולוגיית החברה למדידת חלקי גוף