אישור לרישום פטנט ביפן עבור טכנולוגיית מדידת חלקי גוף של החברה