אישור לרישום פטנט I ברוסיה על שם החברה לטכנולוגית מדידת חלקי גוף