החב הגיעה להסדר פשרה בקשר לתביעת מאיר דלאל, פרטים, המשך