החתימה דוגמניות על בשוק המידות הגדולות לייצג את החברה בארה”ב