הסכם שת”פ ורישיון עם LSY , משווקת בגדי היוקרה YUDOVSKY