השלימה פיתוח גרסת ביטא,מאפשרת מדידה ללא מגע רציף,כפופה לבקרה