התקשרות עם חברת PNO POLASKA בהסכם ייעוץ בק”ע מענקים מהאיחוד האירופי בתחום עיסוקה של החברה